Sayfalar


Referanslar

ICM Business & Developmentİş geliştirme, işletmelerin rekabet gücünü arttırmak için yaptıkları kısa vadede kar getirmeyen ancak orta ve uzun vadede doğru şekilde konumlanmalarına yardımcı olan sistematik faaliyetlerdir. Etkili bir iş planı ve yeterli kaynakları ile desteklenirse büyümek ve gelişmek isteyen her işletme için son derece önemlidir.
 

İşletmeler aslında her zaman fikirler üzerine kurulurlar ve gelişirler ancak zaman içerisinde işletme körlüğü oluşur ve çevrede oluşan fırsatlar ve tehditler fark edilmez. Oysa birileri sürekli gözünü pazardan ve gelişmelerden ayırmamalı ve işletmenin büyümesini ve ileri gitmesini sağlayan yenilikçi fikirlerin ortaya çıkarmalıdır. Bu bazen, “yeni bir ürün”, bazen mevut iş yapış şeklindeki bir değişiklik bazen de hizmette devrim olabilir. Özellikle, teknoloji ile birlikte yaşanan olağandışı gelişmeler buna çok canlı örnekler oluşturmaktadır.
 

İş geliştirme bir kişinin bu unvan ile işe alınarak yapılması ile gerçeklenemez. İşletme, iş geliştirmeyi sistematik ve en üst seviyede desteklemez ise o zaman çıktı üretilmesinde sıkıntılar oluşur. İşte bu noktada hem iş fonksiyonunun üst düzeyde temsil edilmesi, belirli bir model çerçevesinde faaliyetlerin yapılması önem kazanmaktadır. Bütün bunları dikkate alarak iş geliştirme şirketlerin gelecekte “var olma garantisi” elde edebilmeleri için en önemli fonksiyondur.
 

Dün adını bilmediğimiz 5–10 yıllık geçmişe sahip işletmelerin bir anda asırlık devlerden daha değerli hale gelebilmesi sürpriz değildir. Dünya her anlamda transformasyon geçirmektedir ve bunun etkisi gerek ekonomik gerek sosyal anlamda insanların hayatlarını değiştirmeye devam edecektir. Bu değişimlerde yatan fırsatların ilgili işletme ile olan kesişmeleri bazen yeni işlerin doğmasına sebep olacak yeni denizlere bazen de işletmelerin yok olmasına sebep olacak çukurlara sebep olabilir.